View Single Post
Staro 20.03.2016., 20:53   #6471
Alfa_R
Registered User
Moj komp
 
Alfa_R's Avatar
 
Datum registracije: Oct 2008
Lokacija: Rijeka
Postovi: 2,863
Pravo na raskid unutar 14 dana (daljinski)

Malo sam proučavao zakon o povratu na daljinu. Mnogi ne znaju njegove odredbe, ADM ih redovito krši, pa rekoh ajmo malo zajedno proučiti točke. Ja ću napisati svoje mišljenje - kako ih ja tumačim, a vi slobodno napišite ako se ne slažete ili tumačite na drugi način.

Odmah na početku se ispričavam na dugom postu - poboldati ću najzanimljivije stvari.
Citiraj:
Odsjek IV. Pravo na jednostrani raskid ugovora
Opće odredbe
Članak 72.
(1) Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
Već smo bili dokazali da se ugovor smatra sklopljenim ako je ponuda poslana i prihvaćena (plaćena) izvan prostorija poslovnice. Znači ako platite preko inter neta, a preuzmete u poslovnici - to se smatra kupnjom sredstvima daljinske komunikacije.

Rok za slanje obavijesti o raskidu je 14 dana. Rok teče od kada je roba primjena (ne kad ju je trgovac poslao ili kad je plaćena) što je uredno definirano sljedećim stavkom.

Citiraj:
(2) U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

(3) Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ovo je zanimljivo. Naručimo grafičku i procesor, dobijemo samo grafičku i sve dok ne dobijemo i procesor što znači da smo se grafičkom mogli osim 14+14 dana koristiti i sve dok nismo dobili zadnji komad robe. Sad već čujem - "stani malo, kakvih 14+14 dana? Kažeš da 28 dana mogu koristiti nešto i vratiti?" Da, možeš.... detalji niže....

Citiraj:
(4) Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

(5) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, ugovora o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok iz stavka 1. ovoga članka započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Neispunjenje obveze obavještavanja o pravu na jednostrani raskid ugovora

Članak 73.

(1) Ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora sukladno članku 57. stavku 1. točki 8. ovoga Zakona, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka za raskid iz članka 72. ovoga Zakona.

(2) Ako je trgovac dostavio potrošaču obavijest iz stavka 1. ovoga članka u roku od 12 mjeseci, računajući od rokova određenih u članku 72. ovoga Zakona, pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona prestaje po isteku 14 dana od dana kada je potrošač primio tu obavijest.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 74.

(1) Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
Šaljemo preporučeno s povratnicom dopis gdje napišemo "Ovim putem vas obavještavamo da raskidamo ugovor pod rednim brojem tim i tim, sklopljen danatog i tog". Datum, potpis i to je to.
Navodi se obrazac, ali dovoljna je bilo kakva nedvosmislena izjava.
Zašto preporučeno s povratnicom? Da imate dokaz da ste poslali (i kada ste poslali jer mora pismo biti poslano u roku, roba ne mora biti poslana unutar tih prvih 14 dana. I da imate dokaz da su oni zaprimili.

Citiraj:
(2) Sadržaj i oblik obrasca iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje zaštite potrošača.
Nepotrebno jer je bilokakva nedvosmislena izjava izjava dovoljna po članku 74, stavak 1.

Citiraj:
(3) Ako trgovac na svojoj mrežnoj stranici omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem.
Može se mailom. E tu ulazimo u sferu da može, ali je sigurnije sa dopisom i trgovac će ozbiljnije isti shvatiti. Nekome zezancija i puno 15-tak kn, nekome i nije kad se radi o više tisuća kuna vrijednoj robi. Samo odlučujemo. Baciti ćemo pogled na stavku 6.Citiraj:
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka trgovac je dužan, bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.
Znači moraju javiti da su primili.

Citiraj:
(5) Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenoga u člancima 72. i 73. ovoga Zakona.

(6) Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama ovoga članka.
Zato je meni bolji dopis. Jednostavno ne mogu ga ni probati pobiti.

Sad idemo na zanimljive stvari.....


Citiraj:
Učinak jednostranog raskida ugovora

Članak 75.

(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao potrošač, strane nisu dužne sklopiti ugovor.

(2) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odsjeka.

Znači ide puni povrat sredstava. Ne umanjen za troškove prijevoza.
Također je potrebno vratiti kompletan proizvod.

(3) Potrošač nije dužan naknaditi nikakve troškove koji bi bili posljedica korištenja njegova prava na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, osim onih predviđenih člankom 76. stavkom 2. i člankom 77. ovoga Zakona.
Evo ADM - šta kažu? Manipulativni troškovi????? Gdje se oni navode, moliti ću lijepo?

"Čekaj malo, piše lijepo članak 76.2 i 77...."
Dobro, dobro, doći ćemo i do njih....

Citiraj:
Obveze trgovca u slučaju jednostranog raskida ugovora

Članak 76.

(1) Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
Znači od dana primitka potvrde trgovac mora vratiti pare u roku od 14 dana.
Simple as that.


Citiraj:
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.
Znači ako smo tražili dostavu subotom ili nekim drugim bržim načinom.
Obratiti pozornost - najeftiniji standardni prijevoz koji nudi trgovac. Prijevoz, ne preuzimanaj u trgovini.
Da zaključimo - trgovac mora vratiti sve pare uključujući i prijevoz.Citiraj:
(3) Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

(4) Trgovac mora izvršiti povrat plaćenoga iz stavka 1. ovoga članka služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
Znači trgovac može vratiti pare na isti način osim ako kupac ne pristane na neki drugi.

E sad se idemo baciti na naše obveze.
Obveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

Citiraj:
Članak 77.
(1) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.
Eto onih 14+14.
Kupili ste grafičku... Dobili ste dosadan coil whine koji vas nervira. Ionako tvrde da to nije kvar, no naravno nećete trpiti to za svoje mukom zarađene pare ... i sad imate je 14 dana i pošaljete dopis... imate je još 14 dana i onda pošaljete nazat trgovcu. Sve legalno, sve po zakonu. Loša karma? Svakako! Čeka vas mjesto u paklu, rekao bi lokalni pop....


Citiraj:
(2) Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu iz stavka 1. ovoga članka na vrijeme ako prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka pošalje robu ili je preda trgovcu, odnosno osobi koju je trgovac ovlastio da primi robu.
Znači bitno je prije isteka roka predati na poštu ili trgovcu u ruke.

Citiraj:
(3) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove.
Troškove za slanje nazad snosi kupac, ali dobiti će pare od prvih troškova (ukoliko ih je platio).

Citiraj:
(4) Ako je, kod ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija, roba u trenutku sklapanja ugovora bila dostavljena potrošaču u njegov dom, trgovac mora preuzeti robu na svoj trošak ako robu, zbog njezine prirode, nije moguće vratiti na uobičajeni način poštom.
Ovo obično nije slučaj nama relevantan - više za one muljatore door to door sa jastucima i masažerima.

Citiraj:
(5) Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Evo jako zanimljivog članka.
Nemogu vam ništa naplatiti, ali baš ništa ako ste pažljivo raspakirali proizvod.
Obratite pozornost na dio - osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje funkcionalnosti robe.
Znači ako je zapakirano da se mora rezati - sorry, morao sam utvrditi funkcionalnost. Nije moglo drugačije i zakon kaže da nisam odgovoran za to.

Ako raskupusate svu ambalažu i izgrebete proizvod za to odgovarate.
Ili ako se na proizvodu vide tragovi korištenja (tipa kupili ste Bosch štemalicu, skinuli pločice sa zidova i sad bi vraćali...

Citiraj:
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako trgovac nije obavijestio potrošača o njegovu pravu na jednostrani raskid ugovora u skladu s člankom 57. točkom 8. ovoga Zakona, potrošač ne odgovara za umanjenje vrijednosti robe, bez obzira na uzrok umanjenja vrijednosti robe.

(7) Ako jednostrano raskine ugovor nakon što je sukladno člancima 64. i 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge ili ispunjenje ugovora o isporuci vode, plina, električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, potrošač je dužan platiti trgovcu dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je trgovac ispunio potrošaču do trenutka kada ga je potrošač obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos cijene koji je potrošač dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene cijene, a ako je ta cijena neumjerena, na temelju tržišne vrijednosti onoga što je trgovac ispunio potrošaču.

(8) Ako jednostrano raskine ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci vode, plina ili električne energije koji se prodaju u neograničenom obujmu ili neograničenoj količini te isporuci toplinske energije, potrošač neće biti obvezan platiti dio cijene razmjeran onom što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako trgovac potrošaču nije dostavio obavijesti predviđene odredbama članka 57. stavka 1. točaka 8. i 10. ovoga Zakona, odnosno ako potrošač nije sukladno člancima 64. ili 70. ovoga Zakona izričito zahtijevao da pružanje usluge započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora.

(9) Ako jednostrano raskine ugovor koji za predmet ima digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, potrošač neće biti u obvezi platiti dio cijene ili troškova razmjernih onome što je trgovac ispunio potrošaču za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, ako nije dao svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započne prije isteka roka od 14 dana iz članka 72. ovoga Zakona, ako nije potvrdio da je upoznat s činjenicom da davanjem takvog pristanka gubi pravo na jednostrani raskid ugovora ili ako je trgovac propustio obavijestiti ga sukladno člancima 63. ili 69. ovoga Zakona.
Ne vrijedi za software....
Nadam se da smo sada svi malo pametniji.
Uglavnom, ne dajte se prevariti od stane mutnih trgovca. Naoružajte se znanjem!

Komentari, pitanja, ipravci netočnih navoda/tumačenja?

__________________
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link...
Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link...
Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link...
Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link...
Alfa_R je offline   Reply With Quote